domingo, 3 de febrero de 2013

Indice de Compositores: Y

 1. YAKOVCHUK, Alexander (o Jacobchuk) - Ucrania - (1952)
 2. YAKUSHENKO, Igor - Rusia - (1932)
 3. YAMADA, Kosaku - Japon - (1886-1965)
 4. YAMAHOKA, Akira - Japon - (1968)
 5. YANCHENKO, Oleg - Rusia - (1939-2002)
 6. YARDUMIAN, Richard - Estados Unidos - (1917-1985)
 7. YASHIRO, Akio - Japon - (1929-1976)
 8. YERKANYAN, Yervand - Rusia - (1951)
 9. YOSHIMATSU, Takashi - Japon - (1953)
 10. YOSSIFOV, Alexander - Bulgaria - (1940-2016)
 11. YOST, MICHEL - Francia - (1754-1786)
 12. YOUNG, Percy Marshall - Reino Unido - (1912-2004)
 13. YSAYE, Eugene Auguste - Belgica - (1858-1931)
 14. YSAYE, Theo - Belgica - (1865-1918)
 15. YUASA, Joji - Japon - (1929)
 16. YUDIN, Igor - Rusia - (1953)
 17. YUN, Isang - Corea del Sur - (1917-1995)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

CLASICAMUNDO CLASICAMUNDO CLASICAMUNDO